موسسه پیشگامان مسیر دانش

چاپ کتاب ، تبدیل پایان نامه به کتاب و چاپ کتاب ارزان

1

اخذ مجوز کتاب

اخذ مجوز نیازمند تجربه در قوانین نشر است. از خدمات موسسه پیشگامان مسیر دانش، اخذ مجوز برای کتاب های شماست.

2

چاپ کتاب

چاپ کتاب امری وقت گیر است. شما میتوانید پایان نامه خود را برای استخراج کتاب و چاپ آن به ما بسپارید!

3

استخراج کتاب

استخراج کتاب تجربه میخواهد.متخصصان ما، پایان نامه های شمارا با بهترین کیفیت به کتاب تبدیل میکنند.


آخرین اخبار