نویسنده: مدیریت

شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها
شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها

شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها (شاپا) یا ISSN (مخفف عبارت انگلیسی International Standard Serial Number) شمارهٔ هشت رقمی منحصربه‌فردی است که برای مشخص کردن یک نشریه دوره‌ای چاپی یا الکترونیکی به کار می‌رود. این استاندارد توسط سازمان بین‌المللی استانداردسازی تحت نام ایزو ۳۲۹۷ در سال ۱۹۷۵ تبیین شده است .

ای اس ای چیست ؟
ای اس ای چیست ؟

 اگر دانشجوی کارشناسی ارشد باشید و مقاله آی اس آی داشته باشید حتما می دانید نانتان برای ورود به مقطع دکتری در روغن است و می توانید به راحتی خوردن یک لیوان آب خنک مصاحبه دکتری را طی کنید. غیر از این هم که باشد نوشتن مقاله آی اس آی…

اعلام زمان مصاحبه ۳ رشته دیگر دکتری دانشگاه آزاد اسلامی
اعلام زمان مصاحبه ۳ رشته دیگر دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی از اعلام زمان مصاحبه سه رشته دکتری تخصصی این دانشگاه خبرداد.

منابع نهایی آزمون دکتری تخصصی ۹۵
منابع نهایی آزمون دکتری تخصصی ۹۵

منابع نهایی آزمون دکتری تخصصی ۹۵ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺛﺒﺖﻧـﺎم و ﺷـﺮﻛﺖ در آزﻣـﻮن ورودی دوره دﻛﺘـﺮی (Ph.D) ﺳـﺎل ۱۳۹۵ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮاﺳﺎس آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ آزﻣﻮن ورودی دﻛﺘﺮی (Ph.D) ﻣﺼـﻮب ۹۴/۲/۱ و ﻣﺼـﻮﺑﺎت ﺷـﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در…

پذیرش یک نفر در دوره دکتری بدون آزمون دانشگاه هنر
پذیرش یک نفر در دوره دکتری بدون آزمون دانشگاه هنر

اسم و مشخصات نفر پذیرفته شده دکتری بدون آزمون  استعداد های درخشان سال تحصیلی  ۹۵- ۹۴ دانشگاه هنر تهران اعلام شد.

نحوه پذیرش دوره دکتری تخصصی سال ۱۳۹۵
نحوه پذیرش دوره دکتری تخصصی سال ۱۳۹۵

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نحوه پذیرش داوطلبان آزمون دکتری تخصصی سال ۹۵ را مشخص کرد .