برچسب: برگزاری آزمون زبان MSRT

تغییر زمان برگزاری آزمون MSRT در آذرماه
تغییر زمان برگزاری آزمون MSRT در آذرماه

تاریخ برگزاری آزمون زبان انگلیسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (MSRT) از ۱۳ آذرماه به ۲۷ آذرماه تغییر کرد.