برچسب: تکمیل ظرفیت دکتری

تکمیل ظرفیت دکتری ۹۴ ؛ پذیرشی که تکذیب نشد
تکمیل ظرفیت دکتری ۹۴ ؛ پذیرشی که تکذیب نشد

با این که هیچ خبری مبنی بر پذیرش تکمیل ظرفیت دکتری ۹۴ منتشر نشده، اما نبود این پذیرش نیز با قطعیت اعلام نشده است.

اعلام کد رشته محل های جدید تکمیل ظرفیت دکتری ۹۴ آزاد
اعلام کد رشته محل های جدید تکمیل ظرفیت دکتری ۹۴ آزاد

معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی از اعلام رشته محل های جدید در پذیرش تکمیل ظرفیت دکتری  تخصصی ۹۴ خبر داد.