برچسب: مراحل چاپ

مراحل چاپ کتاب -۱
مراحل چاپ کتاب -۱

مراحل چاپ کتاب در حالت کلی به صورت زیر میباشد در مرحله اول باید قرارداد تنظیم شود. این قرارداد بین نویسنده و مولف کتاب و ناشر قرار دادی امضا میشود . این قرارداد به صورت حضوری و یا غیر حضوری منعقد میشود. در این مرحله دقت کنید که امتیاز کتاب…