برچسب: پذیرفته شدگان دکتری آزاد

امکان ثبت مجدد درخواست جابجایی پذیرفته شدگان دکتری آزاد ۹۴
امکان ثبت مجدد درخواست جابجایی پذیرفته شدگان دکتری آزاد ۹۴

دکتر علوی فاضل از امکان ثبت درخواست جا به جایی برای پذیرفته شدگان نهایی دکتری  از روز یکشنبه ۳ آبان ماه خبر داد.